خط تولید آسیاب طبقه‌بندی کننده هوا مکانیکی ایزوله پروتئین نخود یک شرکت در پکن

شرکت مشتری یک شرکت پیشرو در پردازش محصولات کشاورزی در منطقه Pinggu پکن است. این شرکت در مورد محصولات EPIC Powder از طریق همتایان خود یاد گرفت. هنگامی که پروژه جدید ایزوله پروتئین نخود راه اندازی شد، آنها فکر کردند که تجهیزات آسیاب فوق ریز پودر EPIC می تواند کیفیت تجهیزات آسیاب فوق ریز وارداتی را در پردازش، ظرافت آسیاب، ظرفیت تولید و پایداری برآورده کند. ما دو مجموعه از تجهیزات آسیاب فوق ریز استاندارد بالا ارائه کرده ایم. خط تولید مکانیکی پروتئین نخود ایزوله طبقه بندی هوا آسیاب یک شرکت در پکن

مواد:

ایزوله پروتئین نخود

دانه دانه بودن:

D90: 19.7μm

خروجی:

2 تن در ساعت

به بالا بروید