Đạt được khả năng kiểm soát kích thước hạt vượt trội_ Máy nghiền siêu mịn-Máy phân loại không khí cho muội than

Các giải pháp đổi mới để kiểm soát kích thước hạt chính xác Máy nghiền phân loại không khí siêu mịn dành cho Carbon Black mang đến những tiến bộ đột phá trong việc kiểm soát kích thước hạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất các hạt cacbon đen siêu mịn. […]

Đạt được khả năng kiểm soát kích thước hạt vượt trội_ Máy nghiền siêu mịn-Máy phân loại không khí cho muội than Đọc thêm "