اخبار شرکت

عملکردهای پودر کننده جریان هوا محافظ نیتروژن بیشتر از تجهیزات سنتی EPIC Powder Machinery چیست؟

پودر کننده جریان هوای محافظت شده از نیتروژن برای پودر کردن مواد منفجره و قابل اکسیداسیون مناسب است. پودر کننده جریان هوای محافظت شده از نیتروژن دارای اثر پودر کنندگی خوب، پایداری و ایمنی بالاتر نسبت به پودرهای جریان هوای معمولی، ساختار تجهیزات فشرده، دیواره های داخلی و خارجی صیقلی، بدون مواد ذخیره شده در جعبه پودر کننده، پودر کننده جریان هوای محافظت شده از نیتروژن، بدون گوشه مرده، آسان است. تمیز کردن، و مطابق با الزامات gmp است

به بالا بروید