Bedriftsnyheter

Hva er funksjonene til nitrogenbeskyttelsesluftstrømpulverisatoren mer enn det tradisjonelle utstyret EPIC Powder Machinery

Den nitrogenbeskyttede luftstrømspulverisatoren er egnet for pulverisering av eksplosive og oksiderbare stoffer. Den nitrogenbeskyttede luftstrømpulverisatoren har god pulveriserende effekt, høyere stabilitet og sikkerhet enn vanlige luftstrømspulverisatorer, kompakt utstyrsstruktur, polerte indre og ytre vegger, ikke noe materiale lagret i pulveriseringsboksen, nitrogenbeskyttet luftstrømspulverisator, ingen dødt hjørne, enkelt rengjøring, og overholder kravene til gmp

Rull til toppen