Bedriftsnyheter

FL luftklassifisering kan separere grove og fine stoffer i EPIC Powder Machinery under påvirkning av sentrifugalkraft

FW luftstrømsklassifiserer bruker den avanserte klassifiseringsteknologien til Tyskland. Den danner et klassifiseringssystem med syklonseparator, støvfjerner og indusert trekkvifte. Under påvirkning av viftepumping beveger materialene seg fra den nedre enden av klassifiseringen til klassifiseringsområdet med høy hastighet sammen med den stigende luftstrømmen. Under den sterke sentrifugalkraften som genereres av det høyhastighets roterende klassifiseringshjulet, separeres de grove og fine materialene for å oppfylle kravene til partikkelstørrelse. Da vil det oppstå mange problemer under installasjonen av FW luftklassifiserer. Nå vil EPIC Powder Machinery kort introdusere problemene som bør tas hensyn til under installasjonen

Ved rengjøring av FW-luftklassifisereren skal ikke motor- og lagertetningene være flekkete med vann; Når deler skiftes ut eller utstyr repareres og vedlikeholdes, bør de slås av og henges med advarselsskilt; Smør lageret regelmessig; Generelt, etter at sorteringsmaskinen har jobbet i 1500 timer, er det nødvendig å tilsette smøreolje; Kontroller regelmessig slitasjen på sorteringshjul og lager. Dette er punktene som trenger oppmerksomhet. For mer informasjon om FW luftklassifiserer, vennligst ring hotline: 157 6227 2120

Rull til toppen