Novinky společnosti

Vzduchový třídič FL dokáže oddělit hrubé a jemné látky do EPIC Powder Machinery působením odstředivé síly

Klasifikátor proudění vzduchu FW využívá pokročilou technologii klasifikace Německa. Tvoří klasifikační systém s cyklónovým odlučovačem, odstraňovačem prachu a ventilátorem s indukovaným tahem. Působením ventilátorového čerpání se materiály pohybují z dolního konce klasifikace do klasifikační oblasti vysokou rychlostí spolu se stoupajícím proudem vzduchu. Pod silnou odstředivou silou generovanou vysokorychlostním rotujícím klasifikačním oběžným kolem se oddělují hrubé a jemné materiály, aby byly splněny požadavky na velikost částic. Při instalaci vzduchového třídiče FW se pak vyskytnou mnohé problémy. Nyní EPIC Powder Machinery stručně představí problémy, kterým je třeba věnovat pozornost při instalaci

Při čištění vzduchového třídiče FW nesmí být znečištění motoru a těsnění ložisek vodou; Při výměně dílů nebo opravě a údržbě zařízení by měly být vypnuty a zavěšeny s výstražnými značkami; Ložisko pravidelně mažte; Obecně platí, že po 1500 hodinách práce srovnávače je nutné přidat mazací olej; Pravidelně kontrolujte opotřebení oběžného kola a ložiska. To jsou body, které vyžadují pozornost. Pro více informací o vzduchovém klasifikátoru FW volejte prosím horkou linku: 157 6227 2120

Přejděte na začátek