Virksomhedsnyheder

FL luftklassificering kan adskille grove og fine stoffer i EPIC Powder Machinery under påvirkning af centrifugalkraft

FW luftstrømsklassificeringsapparat anvender Tysklands avancerede klassificeringsteknologi. Det danner et klassifikationssystem med cyklonseparator, støvfjerner og induceret trækventilator. Under påvirkning af blæserpumpning bevæger materialerne sig fra den nederste ende af klassificeringen til klassificeringsområdet med høj hastighed sammen med den stigende luftstrøm. Under den stærke centrifugalkraft, der genereres af det højhastigheds roterende klassificeringshjul, adskilles de grove og fine materialer for at opfylde kravene til partikelstørrelse. Derefter vil der opstå mange problemer under installationen af FW luftklassificering. Nu vil EPIC Powder Machinery kort introducere de problemer, man skal være opmærksom på under installationen

Ved rengøring af FW-luftklassificeringen må motor- og lejetætningerne ikke være plettet med vand; Når dele udskiftes eller udstyr repareres og vedligeholdes, skal de slukkes og hænges med advarselsskilte; Smør lejet regelmæssigt; Generelt, efter at graderen har arbejdet i 1500 timer, er det nødvendigt at tilføje smøreolie; Kontroller regelmæssigt sliddet på sorteringshjulet og lejet. Det er disse punkter, der kræver opmærksomhed. For mere information om FW luftklassificering, ring venligst til hotline: 157 6227 2120

Rul til toppen