Denne applikation indsamler nogle personlige data fra sine brugere.

Typer af indsamlede data

Blandt de typer personlige data, som denne applikation indsamler, af sig selv eller gennem tredjeparter, er der: fornavn, efternavn, e-mailadresse, brugernavn, forskellige typer data, cookies og brugsdata. Fuldstændige detaljer om hver type indsamlet persondata er angivet i de dedikerede afsnit af denne privatlivspolitik eller i specifikke forklaringstekster, der vises før dataindsamlingen.
Personlige data kan frit stilles til rådighed af brugeren eller, i tilfælde af brugsdata, indsamles automatisk ved brug af denne applikation.
Medmindre andet er angivet, er alle data, der anmodes om af denne applikation, obligatoriske, og manglende levering af disse data kan gøre det umuligt for denne applikation at levere sine tjenester. I tilfælde, hvor denne applikation specifikt angiver, at nogle data ikke er obligatoriske, står det brugere frit for ikke at kommunikere disse data uden konsekvenser for tilgængeligheden eller funktionen af tjenesten.
Brugere, der er i tvivl om, hvilke persondata der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte ejeren.
Enhver brug af cookies – eller af andre sporingsværktøjer – af denne applikation eller af ejere af tredjepartstjenester, der bruges af denne applikation tjener det formål at levere den tjeneste, som brugeren kræves, ud over andre formål beskrevet i dette dokument og i cookiepolitikken, hvis den er tilgængelig. Brugere er ansvarlige for enhver tredjeparts personlige data opnået, offentliggjort eller delt gennem denne applikation og bekræfter, at de har tredjepartens samtykke til at levere dataene til ejeren.

Metode og sted for behandling af dataene

Metoder til behandling

Ejeren træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret ødelæggelse af dataene.
Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller IT-aktiverede værktøjer, efter organisatoriske procedurer og tilstande, der er strengt relateret til de angivne formål. Ud over ejeren kan dataene i nogle tilfælde være tilgængelige for visse typer ansvarlige personer, der er involveret i driften af denne applikation (administration, salg, marketing, jura, systemadministration) eller eksterne parter (såsom tredje- parttekniske tjenesteudbydere, postbude, hostingudbydere, IT-virksomheder, kommunikationsbureauer) udpeget om nødvendigt som Databehandlere af Ejeren. Den opdaterede liste over disse parter kan til enhver tid anmodes om fra ejeren.

Retsgrundlag for behandlingen

Ejeren kan behandle Personoplysninger vedrørende Brugere, hvis et af følgende gør sig gældende: Brugere har givet deres samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til nogle lovgivninger kan ejeren have tilladelse til at behandle personoplysninger, indtil brugeren gør indsigelse mod en sådan behandling ("opt-out"), uden at skulle stole på samtykke eller et andet af følgende juridiske grundlag. Dette gælder dog ikke, når behandlingen af personoplysninger er underlagt europæisk databeskyttelseslovgivning; levering af data er nødvendig for udførelsen af en aftale med brugeren og/eller for eventuelle prækontraktuelle forpligtelser heraf; behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som ejeren er underlagt; behandlingen er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af offentlig myndighed, der tilkommer ejeren; behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som ejeren eller en tredjepart forfølger. Ejeren hjælper under alle omstændigheder gerne med at afklare det konkrete retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og i særdeleshed om udlevering af Persondata er et lov- eller kontraktkrav, eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Placere

Dataene behandles på Ejerens driftskontorer og andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig.

Afhængigt af brugerens placering kan dataoverførsler involvere overførsel af brugerens data til et andet land end deres eget. For at finde ud af mere om stedet for behandling af sådanne overførte data, kan brugere tjekke afsnittet, der indeholder detaljer om behandlingen af personlige data. Brugere har også ret til at lære om det juridiske grundlag for dataoverførsler til et land uden for Den Europæiske Union eller til enhver international organisation, der er underlagt folkeretten eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet af ejeren for at beskytte deres data.

Hvis en sådan overførsel finder sted, kan brugere finde ud af mere ved at tjekke de relevante afsnit i dette dokument eller forespørge hos ejeren ved hjælp af oplysningerne i kontaktsektionen.

Retentionstid

Personoplysninger skal behandles og opbevares, så længe det kræves af det formål, de er blevet indsamlet til. Derfor: Personlige data indsamlet til formål relateret til udførelsen af en kontrakt mellem ejeren og brugeren skal opbevares, indtil en sådan kontrakt er blevet fuldt ud opfyldt. Personlige data indsamlet med henblik på ejerens legitime interesser skal opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde sådanne formål. Brugere kan finde specifikke oplysninger om de legitime interesser, som ejeren forfølger i de relevante afsnit af dette dokument eller ved at kontakte ejeren. Ejeren kan få lov til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når brugeren har givet samtykke til en sådan behandling, så længe et sådant samtykke ikke trækkes tilbage. Ejeren kan endvidere være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse eller efter ordre fra en myndighed.

Når opbevaringsperioden udløber, slettes personoplysninger. Derfor kan retten til indsigt, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

Formålet med behandlingen

Dataene vedrørende brugeren indsamles for at give ejeren mulighed for at levere sine tjenester, samt til følgende formål: Håndtering af support- og kontaktanmodninger, kontakt til brugeren, registrering og autentificering, trafikoptimering og distribution, visning af indhold fra eksterne platforme, analyse og Håndtering af kontakter og afsendelse af beskeder. Brugere kan finde yderligere detaljerede oplysninger om sådanne behandlingsformål og om de specifikke personoplysninger, der bruges til hvert formål, i de respektive afsnit af dette dokument.

Detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger

Personoplysninger indsamles til følgende formål og ved hjælp af følgende tjenester:

Analytics

Tjenesterne indeholdt i dette afsnit gør det muligt for ejeren at overvåge og analysere webtrafik og kan bruges til at holde styr på brugeradfærd.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google bruger de indsamlede data til at spore og undersøge brugen af denne applikation, til at udarbejde rapporter om dens aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og tilpasse annoncerne på sit eget annoncenetværk. Personlige data indsamlet: Cookies og brugsdata. Behandlingssted: USA – Fortrolighedspolitik – Fravælg.

Kontakt til brugeren

Kontaktformular

Ved at udfylde kontaktformularen med deres data, giver brugeren denne applikation tilladelse til at bruge disse detaljer til at besvare anmodninger om information, tilbud eller enhver anden form for anmodning som angivet af formularens overskrift. Personlige data indsamlet: e-mailadresse, fornavn og efternavn.

Mailingliste eller nyhedsbrev

Ved at registrere sig på mailinglisten eller til nyhedsbrevet vil brugerens e-mailadresse blive tilføjet til kontaktlisten for dem, der kan modtage e-mails, der indeholder information af kommerciel eller salgsfremmende karakter vedrørende denne applikation. Din e-mailadresse kan også blive tilføjet til denne liste som et resultat af tilmelding til denne applikation eller efter at have foretaget et køb. Personlige data indsamlet: e-mailadresse.

Visning af indhold fra eksterne platforme

Denne type tjeneste giver dig mulighed for at se indhold hostet på eksterne platforme direkte fra siderne i denne applikation og interagere med dem.
Denne type tjeneste indsamler muligvis stadig webtrafikdata for de sider, hvor tjenesten er installeret, selv når brugerne ikke bruger den.

Håndtering af kontakter og afsendelse af beskeder

Denne type service gør det muligt at administrere en database med e-mail-kontakter, telefonkontakter eller enhver anden kontaktinformation for at kommunikere med brugeren.
Disse tjenester kan også indsamle data vedrørende dato og klokkeslæt, hvor meddelelsen blev set af brugeren, samt hvornår brugeren interagerede med den, såsom ved at klikke på links inkluderet i meddelelsen.

Håndtering af support- og kontaktanmodninger

Denne type service giver denne applikation mulighed for at administrere support og kontaktanmodninger modtaget via e-mail eller på anden måde, såsom kontaktformularen.
De personoplysninger, der behandles, afhænger af de oplysninger, som brugeren giver i meddelelserne, og de midler, der anvendes til kommunikation (f.eks. e-mailadresse).

Direkte registrering (denne ansøgning)

Brugeren registrerer sig ved at udfylde registreringsformularen og give personoplysningerne direkte til denne applikation. Personlige data indsamlet: e-mailadresse, brugernavn og forskellige typer data.

Trafikoptimering og distribution

Denne type service giver denne applikation mulighed for at distribuere deres indhold ved hjælp af servere placeret på tværs af forskellige lande og for at optimere deres ydeevne.
Hvilke personoplysninger der behandles afhænger af karakteristikaene og den måde, disse tjenester implementeres på. Deres funktion er at filtrere kommunikation mellem denne applikation og brugerens browser.
I betragtning af den udbredte distribution af dette system er det vanskeligt at bestemme de steder, hvortil indholdet, der kan indeholde personlige oplysninger, overføres.

Yderligere information om persondata

Brugernes rettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder vedrørende deres data behandlet af ejeren. Især har brugere ret til at gøre følgende: Til enhver tid trække deres samtykke tilbage. Brugere har ret til at trække samtykke tilbage, hvor de tidligere har givet deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger. Indsigelse mod behandling af deres data. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres data, hvis behandlingen udføres på et andet juridisk grundlag end samtykke. Yderligere detaljer findes i det dedikerede afsnit nedenfor. Få adgang til deres data. Brugere har ret til at få at vide, om data behandles af ejeren, få oplysning om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de data, der er under behandling. Bekræft og søg berigtigelse. Brugere har ret til at verificere nøjagtigheden af deres data og bede om at blive opdateret eller rettet. Begræns behandlingen af deres data. Brugere har ret til under visse omstændigheder at begrænse behandlingen af deres data. I dette tilfælde vil ejeren ikke behandle deres data til andre formål end at opbevare dem. Få deres personlige data slettet eller på anden måde fjernet. Brugere har under visse omstændigheder ret til at få slettet deres data fra ejeren. Modtag deres data og få dem overført til en anden dataansvarlig. Brugere har ret til at modtage deres data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at få dem overført til en anden controller uden nogen hindring. Denne bestemmelse er gældende, forudsat at dataene behandles på automatiserede midler, og at behandlingen er baseret på brugerens samtykke, på en kontrakt, som brugeren er en del af, eller på prækontraktuelle forpligtelser heraf. Indgiv en klage. Brugere har ret til at indbringe et krav for deres kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Nærmere oplysninger om retten til at gøre indsigelse mod behandling

Hvor personoplysninger behandles for en offentlig interesse, i udøvelsen af en officiel myndighed, der er tillagt ejeren eller med henblik på de legitime interesser, som ejeren forfølger, kan brugerne gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at give en begrundelse relateret til deres særlige situation til begrunde indsigelsen. Brugere skal dog vide, at hvis deres personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, kan de til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling uden at give nogen begrundelse. For at få at vide, om ejeren behandler personlige data til direkte markedsføringsformål, kan brugere henvise til de relevante afsnit i dette dokument.

Hvordan man udøver disse rettigheder

Enhver anmodning om at udøve brugerrettigheder kan rettes til ejeren via kontaktoplysningerne i dette dokument. Disse anmodninger kan udøves gratis og vil blive behandlet af ejeren så tidligt som muligt og altid inden for en måned.

Cookiepolitik

Denne applikation bruger cookies.

Yderligere information om dataindsamling og -behandling

Sagsanlæg

Brugerens personlige data kan blive brugt til juridiske formål af ejeren i retten eller i de stadier, der fører til mulige retssager, der opstår som følge af ukorrekt brug af denne applikation eller de relaterede tjenester.
Brugeren erklærer at være opmærksom på, at ejeren kan blive pålagt at afsløre personoplysninger efter anmodning fra offentlige myndigheder.

Yderligere information om brugerens personlige data

Ud over de oplysninger, der er indeholdt i denne fortrolighedspolitik, kan denne applikation give brugeren yderligere og kontekstuelle oplysninger om bestemte tjenester eller indsamling og behandling af personlige data efter anmodning.

Systemlogfiler og vedligeholdelse

Til drift- og vedligeholdelsesformål kan denne applikation og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der registrerer interaktion med denne applikation (systemlogfiler) og bruger andre personlige data (såsom IP-adressen) til dette formål.

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne politik

Flere detaljer vedrørende indsamling eller behandling af personoplysninger kan til enhver tid anmodes om fra ejeren. Se venligst kontaktoplysningerne i begyndelsen af dette dokument.

Hvordan "Do Not Track"-anmodninger håndteres

Denne applikation understøtter ikke "Spor ikke"-anmodninger.
For at afgøre, om nogen af de tredjepartstjenester, den bruger, overholder "Do Not Track"-anmodningerne, bedes du læse deres privatlivspolitikker.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Ejeren forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer i denne privatlivspolitik ved at give meddelelse til sine brugere på denne side og eventuelt i denne applikation og/eller – så vidt det er teknisk og juridisk muligt – ved at sende en meddelelse til brugerne via enhver kontaktinformation tilgængelig for ejeren. Det anbefales kraftigt at tjekke denne side ofte, med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er angivet nederst. Hvis en Bruger gør indsigelse mod nogen af ændringerne i Politikken, skal Brugeren ophøre med at bruge denne Applikation og kan anmode Ejeren om at fjerne de Personlige Data. Medmindre andet er angivet, gælder den til enhver tid gældende privatlivspolitik for alle personlige data, som ejeren har om brugere.

Definitioner og juridiske referencer

Personlige data (eller data)

Enhver information, der direkte, indirekte eller i forbindelse med andre oplysninger – herunder et personligt identifikationsnummer – muliggør identifikation eller identificerbarhed af en fysisk person.

Brugsdata

Oplysninger indsamlet automatisk gennem denne applikation (eller tredjepartstjenester, der anvendes i denne applikation), som kan omfatte: IP-adresserne eller domænenavnene på de computere, der bruges af de brugere, der bruger denne applikation, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for anmodningen, den metode, der blev brugt til at sende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der blev modtaget som svar, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (vellykket resultat, fejl osv.), oprindelseslandet, funktionerne i browseren og det operativsystem, som brugeren bruger, de forskellige tidsdetaljer pr. besøg (f.eks. den tid, der bruges på hver side i applikationen) og detaljerne om stien, der følges i applikationen med særlig henvisning til rækkefølgen af besøgte sider og andre parametre om enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

Bruger

Den person, der bruger denne applikation, som, medmindre andet er angivet, falder sammen med den registrerede.

Datasubjekt

Den fysiske person, som personoplysningerne henviser til.

Databehandler (eller datatilsynsførende)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Dataansvarlig (eller ejer)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af personoplysninger, herunder sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende driften og brugen af denne applikation. Den dataansvarlige, medmindre andet er angivet, er ejeren af denne applikation.

Denne applikation

Den måde, hvorpå brugerens personlige data indsamles og behandles.

Service

Tjenesten leveret af denne applikation som beskrevet i de relative vilkår (hvis tilgængelig) og på denne side/applikation.

Den Europæiske Union (eller EU)

Medmindre andet er angivet, omfatter alle henvisninger i dette dokument til Den Europæiske Union alle nuværende medlemslande til Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Cookies

Små sæt data gemt i brugerens enhed.

Juridiske oplysninger

Denne fortrolighedserklæring er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i flere lovgivninger, herunder art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (generel databeskyttelsesforordning). Denne privatlivspolitik vedrører udelukkende denne applikation, hvis ikke andet er angivet i dette dokument.

Sidste opdatering: 9. maj 2018