Vzduchový třídič Mill

MJW-W Air Classifier Mill

Získejte cenovou nabídku

  Prokažte, že jste člověk, výběrem hvězda.

  připojit
  • Horizontální klasifikační design, vhodnější pro výrobu ultrajemného prášku, výkon srovnatelný s německým vzduchovým klasifikačním mlýnem ZPS.
  • Jedinečná struktura broušení a design struktury třídění vytvářejí jedinečný efekt broušení.
  • Speciální konstrukce proudového pole, aby se zabránilo hromadění některých materiálů se špatnou tekutostí.
  • Třídicí vrcholové řezání je přesnější a distribuce velikosti částic produktu je užší.
  • Snadno se čistí, vhodné pro potřeby výroby časté výměny materiálů.
  Úkon

  Vzduchový třídicí mlýn vyžaduje vzduch nebo plyn pro dopravu, zmenšení velikosti a vzduchové třídění zpracovávaného produktu. Vzduch nebo plyn se přivádí do vzduchového třídicího mlýna hlavním přívodem vzduchu a přívodem produktu. Až 301 TP3T z celkového objemu vzduchu může být zavedeno na vstupu produktu v závislosti na aplikaci. Vstupní materiál je pneumaticky dopravován ve vakuu nebo mechanicky šnekem do vstupního otvoru mlýna spolu s procesním vzduchem. V ideálním případě je materiál přiváděn konstantní rychlostí prostřednictvím volumetrického nebo gravimetrického podávacího zařízení.

  Po průchodu vstupním otvorem materiál vstupuje do mlecí zóny. V tomto bodě se materiál dostává do kontaktu s čelem rotujících kladiv, kde dochází k nárazu a materiál je rozbit na menší částice. Po obvodu mlecí komory je umístěna „vícenásobná deflektorová vložka“. Tato součást pomáhá zpomalit obvodovou rychlost produktu a vychýlit jej zpět do dráhy kladiva pro účinnější dopad a zmenšení velikosti.

  Produkt je pak dopravován vzhůru proudem vzduchu skrz sestavu krytu a přepážky, která mění směr směsi produktu a vzduchu a směřuje ji do klasifikační zóny. Sestava krytu a přepážky také zajišťuje oddělení vnitřní oblasti mlýna do dvou zón; zónu broušení a zónu klasifikace.

  Jakmile produkt vstoupí do klasifikační zóny, jsou částice předloženy rotujícímu třídicímu kolu, kde na základě velikosti a hustoty částice buď projdou třídičem, nebo jsou nadměrně velké částice vyřazeny a proudí zpět do mlecí zóny pro další zmenšení velikosti. Směs zpracovaného produktu/vzduchu pak vystupuje výstupem mlýna.

  Existují dva hlavní parametry, které se používají k řízení a změně bodu řezu částic nebo maximální velikosti částic; objem vzduchu skrz mlýn a rychlost otáčení třídiče. Proud vzduchu mlýnem generuje unášecí sílu pro dopravu částic do třídiče a rychlost otáčení třídiče generuje odstředivou sílu, která vylučuje částice pryč z třídiče. Když jsou tyto dvě síly vyrovnány pro danou hmotnost částice, má tato částice stejnou pravděpodobnost, že bude přijata nebo odmítnuta na přední straně kola klasifikátoru. Na základě změny těchto protichůdných sil buď změnou objemu vzduchu nebo změnou rychlosti třídiče, lze řídit bod řezu horní velikosti částic.

  •  

  Parametr

  Modelka 300 400 500 600 700 1000 1250 1500
  Výkon motoru (kw) 7.5 22 30 37 45 75-90 132-160 200-250
  Rychlost otáčení (ot./min) 7500 4800 4200 3500 3000 2100 1800 1500
  Výkon motoru (kw) 3 5.5 7.5 15 15 22 30 45
  Rychlost otáčení(ot/min max) 8500 6000 4650 4000 3300 2400 1900 1500
  Jemnost (μm) 5-300 5-300 5-300 5-300 5-300 5-300 5-300 5-300
  Kapacita (kg/h) 2-100 10-1000 15-1500 20-2000 18-1800 45-4500 75-7500 100-10000
  Přejděte na začátek