Dây chuyền sản xuất nghiền vật liệu bậc ba của một công ty công nghệ tái chế ở Quảng Đông

Khách hàng là một công ty niêm yết, đầu tư vào một gã khổng lồ về pin lithium của Trung Quốc, đã duy trì hợp tác chiến lược với EPIC Powder Machinery kể từ khi thành lập. Nó là một nhà cung cấp chất lượng cao cho khách hàng này. Khách hàng này cũng là người tiên phong trong ngành tái chế pin lithium, hiện đang sử dụng 5 bộ Nhà máy phân loại không khí dây chuyền và 3 bộ dây chuyền mài tia từ EPIC Powder Machinery.

Nguyên vật liệu:

Vật liệu bậc ba

Độ chi tiết:

D50:4,36μm

Đầu ra:

500kg/giờ

Cuộn lên trên cùng